Skurup - Interim Ekonomichef

Vi söker en interim Ekonomichef med erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning i kommunal sektor. Uppdraget är på heltid med tillträde i september. Avtalet löper 12 månader under tiden tills rekrytering av permanent Ekonomichef är klar. Förlängning är möjlig.

 

Bakgrund

Nuvarande ekonomichef har sagt upp sin anställning och kommer att sluta i mitten på september 2020. Under tiden som rekryteringen pågår och fram till dess att ny ekonomichef är på plats behöver vi en interimslösning på ekonomichefsfunktionen.


Uppdraget i nuläget

Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för målstyrnings- och budgetarbete, finansieringsfrågor, redovisningsansvar samt arbetsledning av ekonomienheten. Härtill ansvarar ekonomichefen för upprättande av koncernredovisning.


Uppdraget som ekonomichef omfattar:

 • ekonomifrågor på övergripande nivå.
 • leda och utveckla ekonomistyrning gällande strukturer och processer, budget, resursfördelning, uppföljning, internkontroll, årsredovisning och målstyrning ur ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv.
 • motsvarande gäller till stor del också för koncernens bolag, såsom koncernredovisning.
 • leda och utveckla enheten som är en expert- och servicefunktion.


Uppdragets omfattning i tid

Uppdraget kommer från tillträde till dess att en ny, ordinarie ekonomichef träder i tjänst samt överlämning kunnat genomföras. Avtal kommer tecknas på upp till 12 månader. Förlängning kan bli aktuell.


Kvalifikationskrav på konsulten

Du ska ha relevant akademisk utbildning och tidigare erfarenhet från kommunal sektor, gärna som konsult. Du ska ha ledarerfarenhet och kunna leda, utveckla och motivera sina medarbetare. Personlig lämplighet är avgörande.


A. Utbildningskrav

Relevant akademisk utbildning innefattande

 • Budgetering
 • Redovisning
 • Uppföljning
 • Ekonomistyrning


B. Erfarenhetskrav

Flerårig erfarenhet av att leda arbete vid ekonomienhet


C. Mervärden

 • Flerårig chefserfarenhet
 • Ett dokumenterat effektivt och tydligt ledarskap
 • Erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning i kommunal sektor
 • Erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning i koncernstrukturer
 • Insikt i och förståelse för politiska processer på kommunal nivå


Period

12 månader, start 7 september 2020. Förlängning är möjlig.


Ansökan

I vår process genomför vi bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda kandidater.

När du registrerar ditt CV hos oss blir du sökbar för aktuella interimsuppdrag och vi kontaktar dig när vi har ett matchande uppdrag.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Jakobsbergsgatan 16
111 43 Stockholm Vägbeskrivning info@scandinavianexecutive.se 010-330 52 50 Se sida

Varför jobba som interimchef via oss?

Hos Scandinavian Executive har vi en bredd av uppdrag inom ledningsgrupp eller närliggande roller, allt från VD, HR, Försäljningsledning, Marknadsroller till CFO eller COO m.fl! Även projekt som skall drivas eller förändringar som skall implementeras förekommer.

 • Personlig utveckling

  Du får spännande uppdrag som utmanar dig och bidrar till att du växer i din professionella roll och som individ!

 • Balans mellan vardag och jobb

  Uppdragen kan vara heltid, deltid och är oftast mellan 4-9 månader. Det finns möjligheter till "egen tid" om du önskar och flexibiliteten är avsevärt större än i en traditionell anställning!

 • Ständig utveckling - stöd av erfarna ledare

  Varje uppdrag är unikt! Skulle en komplicerad situation uppstå så har du som interimchef hos Scandinavian Executive tillgång till ett nätverk av senior expertis och operativt stöd!
  Vårt nätverk innehåller bland annat juridisk och finansiell kompetens på högsta nivå.

 • Bra kompensation

  Uppdragens arvode fördelas alltid transparent och tillsammans med dig. Som interimchef hos oss slipper du bland annat försäljningsarbetet. Våra kunder får ett mervärde genom att slippa leta efter erfarna interimchefer på flera ställen.

Hur jobbar en interimskonsult - och vi?

Vi arbetar hela dagarna med att träffa kunder eller konsulter, allt för att snabbt kunna hjälpa till om/när behov uppstår och ett skarpt case finns på bordet! 

En interimchef är en erfaren ledare som med kort varsel kan gå in i företag som befinner sig i exceptionella situationer. 

Interimchefen ersätter under en begränsad tidsperiod kritiska ledningsfunktioner, driver enskilda projekt eller genomför större förändringar ute hos kund – likt en kombination av ledande befattningshavare, konsult och projektledare – och alltid med en hands-on approach. När uppgiften väl är avslutad eller kundens behov förändras, avslutas uppdraget. 

Ibland, om bägge parter är intresserade, övergår uppdraget till en anställning.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor