facebook tracking

Erfaren Koncernredovisningsekonom Göteborg - interimsuppdrag 1 år

RISE Research Institutes of Sweden AB RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se .

Vi söker en koncernredovisningsekonom med gedigen erfarenhet. Personen kommer att rapportera till koncernredovisningschefen och vara placerad i Göteborg. Vissa resor till Borås kan förekomma.

RISE är en statligt ägd koncern med en omsättning på drygt 3 miljarder kronor. Koncernen rapporterar enligt IFRS och publicerar delårsrapporter och extern årsredovisning.

Arbetsuppgifterna består av konsolidering av koncernens månadsrapporter, avstämning interna mellanhavanden, arbete med delårsrapporter och årsredovisning. I dag sker konsolidering i Excel men ett koncernkonsolideringssystem (Unit4 Prevero consolidation, tidigare Ocra) ska implementeras under 2019 och det kommer att vara en stor del av uppdraget att vara med och driva detta tillsammans med koncernredovisningschefen. 

Placering är på huvudkontoret på Lindholmspiren 7A. Ett kontor med aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Arbetet med koncernredovisning kommer att göras tillsammans med koncernredovisningschefen. Utöver det kommer man att ha mycket kontakt med redovisningsekonomer i bolagen. Koncernredovisningschefen är också placerad på samma kontor men är cirka 2 dagar i veckan i Borås.

Följande utvärderingskriterier används vid bedömningen:


 • Kompetens inom koncernredovisning
 • Erfarenhet av arbete med koncernredovisning i minst 5 år
 • Intervju med konsult
 • Referenser – egna eller externa
 • Pris

Vi ser fram emot din respons!

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba som interimchef via oss?

Hos Scandinavian Executive har vi en bredd av uppdrag inom ledningsgrupp eller närliggande roller, allt från VD, HR, Försäljningsledning, Marknadsroller till CFO eller COO m.fl! Även projekt som skall drivas eller förändringar som skall implementeras förekommer.

 • Personlig utveckling

  Du får spännande uppdrag som utmanar dig och bidrar till att du växer i din professionella roll och som individ!

 • Balans mellan vardag och jobb

  Uppdragen kan vara heltid, deltid och är oftast mellan 4-9 månader. Det finns möjligheter till "egen tid" om du önskar och flexibiliteten är avsevärt större än i en traditionell anställning!

 • Ständig utveckling - stöd av erfarna ledare

  Varje uppdrag är unikt! Skulle en komplicerad situation uppstå så har du som interimchef hos Scandinavian Executive tillgång till ett nätverk av senior expertis och operativt stöd!
  Vårt nätverk innehåller bland annat juridisk och finansiell kompetens på högsta nivå.

 • Bra kompensation

  Uppdragens arvode fördelas alltid transparent och tillsammans med dig. Som interimchef hos oss slipper du bland annat försäljningsarbetet. Våra kunder får ett mervärde genom att slippa leta efter erfarna interimchefer på flera ställen.

Hur är det att vara interimchef hos oss?

En interimchef är en erfaren ledare som med kort varsel kan gå in i företag som befinner sig i exceptionella situationer. Interimchefen ersätter under en begränsad tidsperiod kritiska ledningsfunktioner, driver enskilda projekt eller genomför större förändringar ute hos kund – likt en kombination av ledande befattningshavare, konsult och projektledare – och alltid med en hands-on approach. När uppgiften väl är avslutad eller kundens behov förändras, avslutas uppdraget. Ibland övergår uppdraget till en anställning.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor