Interim Avdelningschef/Enhetschef offentlig sektor i Sundsvall

Vi söker nu fler konsulter till vårt nätverk som är intresserade av interimsuppdrag inom offentlig sektor och som har erfarenhet från till exempel myndighet, kommun, statliga- eller kommunala bolag. Vi söker konsulter för uppdrag som Avdelningschef, Sektionschef och Enhetschef för placering i Sundsvall.

Se nedanstående allmänna krav och rollbeskrivningar och registrera ditt CV för kommande förfrågningar.

Krav på erfarenhet som Avdelningschef:

 • 5-8 års erfarenhet av att arbeta som chef med övergripande verksamhetsansvar
 • Erfarenhet inom relevant område
 • Erfarenhet från storleksmässigt jämförbara organisationer och förståelse för myndighetsuppdraget
 • Förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva utveckling

Krav på erfarenhet som Enhetschef/sektionschef:

 • 3-5 års erfarenhet av att arbeta som chef
 • Erfarenhet inom relevant område
 • Erfarenhet från storleksmässigt jämförbara organisationer och förståelse för myndighetsuppdraget
 • Förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva utveckling


I avdelningschefens roll ingår att:

 • Ha ett strategiskt ansvar för avdelningens område.
 • Ingå i strategisk ledningsgrupp tillsammans med andra avdelningschefer.
 • Ha ett övergripande ansvar för avdelningens verksamhetsplanering, budget och resultat.
 • Ha ett övergripande ansvar för att avdelningen styrs mot måluppfyllelse med största möjliga effektivitet.
 • Ha ett övergripande ansvar för avdelningens omvärldsbevakning.
 • Ha personalansvar och arbetsmiljöansvar för underställd personal (chef över enhetschefer)

I enhetschefens och sektionschefens roll ingår att:

 • Ha ett strategiskt ansvar för enhetens/sektionens område.
 • Ha ett ansvar för enhetens/sektionens produktion, kompetens och kvalitet. I ansvaret ligger att se till att enheten/sektionen når sina mål på ett effektivt sätt och med rätt kvalitet.
 • Ansvara för enhetens/sektionens verksamhetsplanering, budget, resultat och omvärldsbevakning.
 • Representera avdelningen i frågor som rör enhetens/sektionens arbetsområden såväl internt som externt.
 • Ingå i avdelningens eller enhetens ledningsgrupp och ha en helhetssyn på avdelningens/enhetens frågor.
 • Ha personalansvar och arbetsmiljöansvar för underställd personal (i vissa fall kan enhetschef vara chef över sektionschef)

 

I vår process genomför vi bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda kandidater. 

När du registrerar ditt CV hos oss blir du sökbar för aktuella interimsuppdrag och vi kontaktar dig när vi har ett matchande uppdrag.

Vi ser fram emot din kontakt!

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Jakobsbergsgatan 16
111 43 Stockholm Vägbeskrivning info@scandinavianexecutive.se 010-330 52 50 Se sida

Varför jobba som interimchef via oss?

Hos Scandinavian Executive har vi en bredd av uppdrag inom ledningsgrupp eller närliggande roller, allt från VD, HR, Försäljningsledning, Marknadsroller till CFO eller COO m.fl! Även projekt som skall drivas eller förändringar som skall implementeras förekommer.

 • Personlig utveckling

  Du får spännande uppdrag som utmanar dig och bidrar till att du växer i din professionella roll och som individ!

 • Balans mellan vardag och jobb

  Uppdragen kan vara heltid, deltid och är oftast mellan 4-9 månader. Det finns möjligheter till "egen tid" om du önskar och flexibiliteten är avsevärt större än i en traditionell anställning!

 • Ständig utveckling - stöd av erfarna ledare

  Varje uppdrag är unikt! Skulle en komplicerad situation uppstå så har du som interimchef hos Scandinavian Executive tillgång till ett nätverk av senior expertis och operativt stöd!
  Vårt nätverk innehåller bland annat juridisk och finansiell kompetens på högsta nivå.

 • Bra kompensation

  Uppdragens arvode fördelas alltid transparent och tillsammans med dig. Som interimchef hos oss slipper du bland annat försäljningsarbetet. Våra kunder får ett mervärde genom att slippa leta efter erfarna interimchefer på flera ställen.

Hur jobbar en interimskonsult - och vi?

Vi arbetar hela dagarna med att träffa kunder eller konsulter, allt för att snabbt kunna hjälpa till om/när behov uppstår och ett skarpt case finns på bordet! 

En interimchef är en erfaren ledare som med kort varsel kan gå in i företag som befinner sig i exceptionella situationer. 

Interimchefen ersätter under en begränsad tidsperiod kritiska ledningsfunktioner, driver enskilda projekt eller genomför större förändringar ute hos kund – likt en kombination av ledande befattningshavare, konsult och projektledare – och alltid med en hands-on approach. När uppgiften väl är avslutad eller kundens behov förändras, avslutas uppdraget. 

Ibland, om bägge parter är intresserade, övergår uppdraget till en anställning.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor