facebook tracking

Interim Koncernredovisningschef till RISE i Göteborg/Borås

Vi har ramavtal med RISE och söker nu en interim Koncernredovisningschef till Göteborg för start snarast möjligt. Uppdraget pågår fram till Q3 2020.

Om RISE:

RISE Research Institutes of Sweden AB RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Om rollen:

Vi söker en koncernredovisningschef med gedigen erfarenhet. Personen kommer att rapportera till CFO och vara placerad i Göteborg. Resor till Borås kan förekomma.

RISE är ett statligt ägd koncern med en omsättning på drygt 3 miljarder kronor. Koncernen rapporterar enligt IFRS och publicerar delårsrapporter och extern årsredovisning. En omorganisation kommer genomföras vid årsskiftet vilket innebär att koncernen kommer att bestå av 5 divisioner, istället för som idag 6 divisioner.

Nuvarande koncernredovisningschef kommer att vara kvar till 2020-04-09 och avsluta arbetet med årsredovisning 2020.

Arbetsuppgifterna består framförallt av att vara huvudansvarig för koncernens konsolidering av månadsrapporter och delårsrapporter. Konsolidering görs i  koncernkonsolideringssystemet Unit4 Prevero consolidation (tidigare Ocra). Vara ansvarig för tidplaner, rutiner och processer avseende redovisning. Delta i revisionsutskottet. Finansiell rapportering till Näringsdepartementet. Hantering av förvärv, förändringar i koncernstrukturen eller andra komplexa redovisningsfrågor. Arbete med kassaflöde och likviditetsuppföljning. Förvaltning av relationer med bank och revisorer. Personalansvar för 1 person.

Utbildningsnivå:

Du ska ha högskole-/universitetsutbildning som kan säkerställa en akademisk höjd, relevant för uppdraget.

Yrkeserfarenhet:

Mycket bred och/eller djup erfarenhet, fem (5) år i liknande roll.

Tjänsten ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, god samarbetsförmåga, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, social kompetens, stor noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt.

Praktiskt:

Placering: Göteborg/Borås

Omfattning: Heltid ca 6-9 månader med start snarast möjligt och fram till och med Q3 2020.

I vår process genomför vi bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda kandidater samt avtal med sanningsförsäkran. 

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Jakobsbergsgatan 16
111 43 Stockholm Vägbeskrivning info@scandinavianexecutive.se 08 5629 3030

Varför jobba som interimchef via oss?

Hos Scandinavian Executive har vi en bredd av uppdrag inom ledningsgrupp eller närliggande roller, allt från VD, HR, Försäljningsledning, Marknadsroller till CFO eller COO m.fl! Även projekt som skall drivas eller förändringar som skall implementeras förekommer.

 • Personlig utveckling

  Du får spännande uppdrag som utmanar dig och bidrar till att du växer i din professionella roll och som individ!

 • Balans mellan vardag och jobb

  Uppdragen kan vara heltid, deltid och är oftast mellan 4-9 månader. Det finns möjligheter till "egen tid" om du önskar och flexibiliteten är avsevärt större än i en traditionell anställning!

 • Ständig utveckling - stöd av erfarna ledare

  Varje uppdrag är unikt! Skulle en komplicerad situation uppstå så har du som interimchef hos Scandinavian Executive tillgång till ett nätverk av senior expertis och operativt stöd!
  Vårt nätverk innehåller bland annat juridisk och finansiell kompetens på högsta nivå.

 • Bra kompensation

  Uppdragens arvode fördelas alltid transparent och tillsammans med dig. Som interimchef hos oss slipper du bland annat försäljningsarbetet. Våra kunder får ett mervärde genom att slippa leta efter erfarna interimchefer på flera ställen.

Hur är det att vara interimchef hos oss?

En interimchef är en erfaren ledare som med kort varsel kan gå in i företag som befinner sig i exceptionella situationer. Interimchefen ersätter under en begränsad tidsperiod kritiska ledningsfunktioner, driver enskilda projekt eller genomför större förändringar ute hos kund – likt en kombination av ledande befattningshavare, konsult och projektledare – och alltid med en hands-on approach. När uppgiften väl är avslutad eller kundens behov förändras, avslutas uppdraget. Ibland övergår uppdraget till en anställning.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor